Welkom op de website van de

Van Amerongenschool

‘We kunnen niet van elk kind dezelfde ster maken, maar we willen wel elk kind laten stralen!
Wij zijn een Protestants Christelijke Basisschool; PCB van Amerongen.
Het ervaren van de liefde van God, zodat elk kind zich geliefd mag voelen, vinden wij erg belangrijk.

JIJ MAG ER ZIJN!

Als school gaan wij uit van 3 basiswaarden van gewenst gedrag, te weten:
·         Respect (o.a. ik ben beleefd, iedereen is anders, ik sta open voor meningen van anderen );
·         Veiligheid (o.a. ik houd rekening met anderen, ik doe anderen geen pijn);
·         Verantwoordelijkheid (o.a. kinderen leren dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en leerproces).
Wij willen uw kind de zorg geven waar het recht op heeft. Soms zal het niet gaan zoals u verwacht.
Kom naar school en praat met de leerkracht van uw kind. Want als u niet voor uw kind opkomt, wie dan wel?
Wij nemen u serieus! Daarom kunt u alle belangrijke informatie vinden op deze website.
We zijn er klaar voor en hebben er zin in!

Het team van de Van Amerongenschool.

 

 

Laatste nieuws


kanjertraining2(2)

Kanjertraining

Studiedag Kanjertraining
Woensdag 31 augustus zijn de kinderen vrij! Het team heeft deze dag de tweede studiedag van de Kanjertraining!

Verplichte ouderavond Kanjertraining
Dinsdagavond 13 september is er een ouderavond over Kanjertraining. Wij vind het belangrijk om als school en
ouders/verzorgers op één lijn te zitten, ook wat betreft de Kanjertraining. Vandaar dat deze avond verplicht is om te komen.
Tijdens het oudergesprek kunt u zich intekenen voor deze avond.  Plaats en tijd volgt spoedig.


Photo_6

Oudergesprekken

Oudergesprekken

Dinsdag 30 augustus en donderdag 1 september zijn de oudergesprekken. Tip: Ga van te voren met uw kind in gesprek
en vraag wat het nodig heeft om dit jaar goed met anderen om te gaan en wat het nodig heeft voor zijn/haar leerproces!