A.C.


Alleen de ouders die schriftelijk verklaren hun taken in de AC (Activiteiten commissie) te vervullen
in overeenstemming met de grondslag en het doel van de schoolvereniging kunnen lid van de AC zijn.
Wie lid wordt van de AC kan geen lid worden van de MR of omgekeerd. De AC bestaat uit tenminste 6
en maximaal 10 leden. Uit één gezin kan niet meer dan één persoon lid zijn van de AC.
De zittingsduur van de leden bedraagt 3 jaar. Zij zijn 1 maal terstond herkiesbaar
(artikel 3.1 en 3.2 van het huishoudelijk reglement).

Afbeeldingsresultaat voor Activiteitencommissie

  

Tot de taken van de AC behoren:

Geleding ouders:

Voorzitter –  Hilde Roos – praktijk@hilderoos.nl

Secretaresse – Nathalie Elverling

Penningmeester –  Willemiek de Graaf

Lid – Francien van de Groep

Lid – Emanuela Hopman

Lid – Yvonne Huijgen

Lid – Henk-Wim van de Groep

Lid –  Martijn Kos

Lid – Jaquelien van de Geest

Geleding personeel:

Lid – Inge van Dijk

Lid – Geke Bos

Adviserend lid directie – Margreet Laseur


Bankrekening:

NL93RABO0131334344 onder vermelding van Activiteitencommissie
Van Amerongenschool Bunschoten,Vereniging Scholen met de Bijbel.