Bieb op school


Vanaf 5 oktober 2016 is de Van Amerongenschool als tweede school in de gemeente Bunschoten
gestart met  ‘Bibliotheek op School’, een lees- en taalbevorderingsproject  voor alle kinderen van
de Van Amerongenschool. Het is een samenwerking tussen de gemeente, bibliotheek Eemland en
PCB van Amerongen.
Onze leesconsulent is Tamara Flanderijn; zij zal in alle groepen betrokken zijn bij de leesbevordering,
in samenwerking met onze leescoördinatoren (juf) Maartje van Kesteren en (juf) Hanneke de Graaf.
Gezamenlijk gaan zij hiervoor een leesplan opstellen. Als u op het onderstaande plaatje klikt, komt u op 
onze schoolpagina van de Bieb op school.

Het belang van lezen

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet.
Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid,
maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen.
Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen.
Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er
om hen heen gebeurt.

De Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel samen aan
taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen.
Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

Met de Bibliotheek op school gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking
aan rondom lezen en mediawijsheid.

Meer informatie over het concept ‘Bibliotheek op School’: kijk
op www.bibliotheekopschool.nl