s

Groep 5


Welkom op de pagina van groep 5!
Afbeeldingsresultaat voor groep 5

Agenda van deze week:
Toetsweek 1 > AVI en DMT

Maandag
20 januari

 • juf Geke
 • meester Jelle
 • Zending
Dinsdag

21 januari

 • juf Geke
 • meester Jelle
 • Fruitdag
 • Zwemmen
Woensdag 22 januari
 • juf Hanneke
 • meester Jelle
 • Cito Spelling 1
 • Start voorleesdagen
Donderdag

23 januari 

 • juf Hanneke
 • meester Jelle
 • juf Sabine
 • Fruitdag
 • Cito spelling 2
 • Toets natuur
Vrijdag

24 januari

 • juf Hanneke
 • meester Jelle
 • juf Sabine
 • ’s Middags: juf Maartje
 • Sport
 • Spreekbeurt: Belle Roos
Zaterdag/Zondag

25/26 januari

 

Afbeeldingsresultaat voor fijn weekend

HUISWERK:
* Donderdag 23 januari: Natuur thema 2 ‘Omgeving’

BELANGRIJK!!!
* Lees elke dag minimaal 10 minuten.
* Oefen de tafels (0 t/m 10)

Klassendienst:
Finn en Tirza

Bijbelverhalen: ‘In de woestijn’
– Doortocht door de Rietzee (Ex. 13:17 – 15:21)
– Mara, Elim, manna, Sabbat (Ex. 15:22-27, 16: 1-37)
– Massa, Meriba, strijd tegen Amalek (Ex.17:1-16)

Lied:
* Compliment
* Door dik en dun
* Zie de zon, zie de maan
* Mijn God is zo G.O.E.D.
* Heer, U bent altijd bij mij (GSK)
* Heer, U bent mijn leven
* God van licht/My lighthouse
* Heer, U doorgrondt en kent mij
* Het licht van die ster
* Maria’s liedje
* Er wordt in onze boeken
* Aan uw voeten Heer
* Mozes ging de berg op

Psalm van de maand januari:
Klik en download >Ps. 46:1

STAAL spelling:
Klik en download > Overzichtskaart groep 5

klik en download > stappenplan voor ouders

klik en download > Woordenlijsten

STAAL woordenschat:
Klik en download >Hoofdstuk 4 ‘DIERENTUIN’

Rekenen:
Doelenposter blok 4a ‘Winterweer’

Oefenen voor Cito?!

Wonderlijk gemaakt:

Dit schooljaar worden er 3 lessen gegeven uit de methode ‘Wonderlijk gemaakt’. Informatie kunt u lezen in de ouderbrief:
Klik en download > Ouderbrief groep 5

Kanjertraining:
Klik en download > Leskernen groep 5

Spreekbeurten:
Klik en download > Spreekbeurt planning en stappenplan 2019 20

Sport:
Wilt u voor de veiligheid en hygiëne denken aan goede gymschoenen?
Gym kleding en gymschoenen zijn verplicht, anders kan er niet mee gegymd worden.

Zwemmen:
Klik en download > Zwemrooster

Leerlingenraad:
Job & Belle Roos

Klassenouders:
Manon Roos (Belle)
Corine Westerink (Lynn)
Afbeeldingsresultaat voor Hoera
5 febr: Quinn 9 jaar
14 febr: Xiomare 9 jaar
17 febr: Tirza 9 jaar
19 febr: Tess 8 jaar
19 febr: Elin 9 jaar
23 febr: Belle H 9 jaar
11 maart: Ezra 9 jaar

Kalender:
Woensdag 29 januari: Bezoek museum ‘Spakenburg’
Vrijdag 7 februari: Studiedag = VRIJ
Maandag 10 februari: Studiedag = VRIJ
Donderdag 20 februari: Rapport 1
Vrijdag 21 februari: Studiedag = VRIJ
24 t/m 28 februari: Voorjaarsvakantie
Maandag 2 maart: Continurooster tot 14.15 uur
Maandag 2 maart: Luizencontrole
Dinsdag 3 maart: Ouder-kindgesprekken
Donderdag 5 maart: Ouder-kindgesprekken
Dinsdag 10 maart: Start kinderjury
Woensdag 11 maart: Biddagviering in de klas
Woensdag 25 maart: De grote rekendag
Dinsdag 31 maart: Ouderavond ‘Kanjertraining’

Met vriendelijke groet,
Hanneke de Graaf (hannekedegraaf@vanamerongenschool.nl)
Geke Bos (gekebos@vanamerongenschool.nl)

 

Inloggen