Jaarkalender


Maand en dag Activiteit
Augustus 2017
Ma 21 Nieuwjaarsreceptie; ouder brengen hun kinderen in de groepen, koffie vanaf 8.45 uur
Begin nieuwe schooljaar; luizencontrole;
Do 24 18.30 uur – startdienst in de NH-kerk
Di 29 Informatieavond nieuwe lln. en 3
Wo 30 Studiedag (kinderen vrij)
Do 31 Informatieavond groep 6 en 8
September
Di 5 Oudergesprekken ( verplichte contactweek 1)
Do 7 Oudergesprekken (broertjes en zusjes) (verplichte contactweek 1)
Di 12 Schoolreisje groep 3 tot en met 7
Di 19 Algemene ledenvergadering
Wo 20 Ouderavond 1 SNAPPET
Ma 25 Start GSK
Oktober
Zo 1 GSK-dienst in alle kerken
Ma 2 Begin van de toetsweken in de groepen 4 t/m 8 (twee weken)
Wo 4 Start van de kinderboekenweek en Dierendag
Di 10 Opa en oma voorleesochtend in groep 1 en 2
Ma 16 Herfstvakantie (16 tot en met  20 oktober 2017)
Ma 23 Luizencontrole
Di 24 Ouder-kindgesprekken groep 8
Wo 25 19.30 Ouderavond 2:  huiswerkbegeleiding ouders groep 7 en 8
Do 26 Herfstwandeling groep 1 en 2
November
Wo 1 Dankdagviering; start schoenendoosactie
Di 7 Herfstwandeling groep 3
Do 9 Schoonmaakavond 1
Di 14 Herfstsignalering groep 3
Di 14 Ouder-kindgesprekken groep 6
Vr 17 Workshopmiddag  gr 5-8
Di 21 Kijkles Kanjertraining gr 0-3
Di 21 Sint-avond (voorheen surpriseavond)
Do 23 Kijkles Kanjertraining 4 -8
Di 28 Onderwijsmarkt Oostwende
December
Di 5 Sinterklaasviering; Continurooster groepen 5 t/m8 14.15 uur uit; groep 0-4 vanaf 12.00 uur vrij
Ma 18 Facultatieve ouder-kindgesprekken (vrijwillige contactweek 2)
Wo 20 Kerstviering kerk
Do 21 Kerstvakantie; Continurooster groepen 3 t/m 7  14.15 uur uit;
Kerstvakantie van 22 december tot en met 5 januari 2018
Januari
Ma 8 Luizencontrole
Za 13 Handbaltoernooi groep 8
Za 20 Open huis op alle scholen i.v.m. nieuwe leerlingen
Ma 22 Start toetsweken gr 1-8
Do 25 Inschrijfavond nieuwe leerlingen van 19.00- 20.00 uur
Woe 31 Ouderavond 3: Kanjertraining
Februari
Ma 5 Start GSK
Do 8 Rapport mee alleen groep 8!
Vr 9 Studiedag (kinderen vrij)
Zo 11 GSK-dienst in alle kerken
Ma 12 Studiedag (kinderen vrij)
Do 22 Workshopmiddag groep 3 en 4
Do 22 Rapport mee groep 1 tot en met 7 (uitnodiging ouder-kindgesprekken)
Vr 23 Studiedag (kinderen vrij
Ma 26 – Vr 2 maart Voorjaarsvakantie
Maart
Ma 5 Luizencontrole
Di 6 Ouder-kindgesprekken (broertjes en zusjes) (verplichte contactweek 3)
Do 8 Vervolg van ouder- en ouder-kind-gesprekken (verplichte contactweek 3)
Wo 14 Biddagviering
Di 27 Schoonmaakavond 2
Wo 28 De grote rekendag
Vr 30 Goede Vrijdag (Vrij) Paasvakantie (30 maart – 2 aril)
 
April
Ma 2 Tweede Paasdag (Vrij)
Do 12 Schriftelijk verkeersexamen 2018 groep 7
Di 17 CITO eindtoets groep 8
Wo 18 CITO eindtoets groep 8
Do 19 CITO eindtoets groep 8
Vr 20 Koningsspelen + Sponsorloop; Continurooster groepen 5 t/m7 14.15 uur uit; groep 0-4 vanaf 12.00 uur vrij
Do 26 Continurooster allen 14.15 uur uit!
Vr 27- Vr 11mei Meivakantie
 
Mei
Zo 13 Moederdag
Ma 14 Luizencontrole
Do 17 Praktisch verkeersexamen groep 7
Vr 18 Continurooster groep 5 tot en met 8, 14.15 uur uit. Groep 0-4 om 12.00 uur
Ma, di 21,22 Pinkstervakantie (kinderen vrij)
Woe 23 Ouderavond 4: Opvoeden
Vr 25 Sportdag
Ma 28 Start open week groep 2
Di 29 Start avondvierdaagse
Wo 30 Open ochtend / Bedankochtend
Wo 30 Avondvierdaagse
Do 31 Avondvierdaagse
Juni
Vr 1 Avondvierdaagse (slot avond)
Ma 4 Start toetsweken groepen 1 t/m 7
Do 14 Schoolreis groep 1 en 2 (groep 0 is vrij)
Do 21 Schoolfotograaf
Do 21 Wenmiddag nieuwe kleuters (groep 1 is vrij)
Do 21 Algemene ledenvergadering
Ma 25 Studiedag (kinderen vrij)
Di 26 Schoonmaakavond kleuters
Wo 27 Schoolkamp groep 8
Do 28 Schoolkamp groep 8 continurooster 14.15 uur uit voor alle groepen!
Vr 29 Schoolkamp groep 8
Juli
Ma 2 Rapport en CITO mee !
Woe 4 Studiedag (kinderen vrij)
Woe 4 Facultatieve ouder-kindgesprekken (vrijwillige contactweek 4)
Do 5 Doorschuifmiddag alle groepen
Ma 9 Afscheid groep 8
Do 12 Afscheidsactiviteit allen 13.00 uur uit!
Vr 13 Zomervakantie tot en met 24 augustus 2018
 
Augustus
Ma 27 Eerste schooldag