Leerlingenraad


Dit jaar zitten in de leerlingenraad:

Groep 5: Wessel Ruizendaal en Kyra Zwaan

Groep 6: Gijs Niehof en Jotte Koelewijn

Groep 7: Falco Ruizendaal en Myrthe van der Toorn

Groep 8: Sam Koelewijn en Demi Vermeer

Hieronder stellen de kinderen zichzelf voor:

Wessel Ruizendaal (groep 5):

Ik ben Wessel Ruizendaal en ik ben 8 jaar. Mijn hobby is voetbal. Ik wilde in de leerlingenraad, omdat ik het leuk vind om te bepalen.

Kyra Zwaan (groep 5):

Hallo, ik ben Kyra en ik ben 8 jaar. Mijn hobby is paardrijden. Ik zit in de leerlingenraad, omdat ik het leuk vind om dingen te kunnen bepalen.

Gijs Niehof (groep 6):

Ik ben Gijs. Ik zit in groep 6 en ben bijna 10 jaar. Ik wilde in de leerlingenraad omdat ik dacht dat dat wel leuk zou zijn en ik dacht dat de meeste kinderen mij wel zouden kiezen. Mijn hobby is gamen.

Jotte Koelewijn (groep 6):

Ik ben Jotte. Ik ben 9 jaar en ik zit in groep 6. Ik wilde in de leerlingenraad, omdat ik het leuk vind. Het leek mij leuk om  ideeën te bedenken. Mijn hobby is tennis.

Falco Ruizendaal (groep 7):

Ik ben Falco Ruizendaal en ik ben 10 jaar. Mijn hobby is gamen. Ik zit in groep 7. Ik zit in de leerlingenraad, omdat ik het super leuk en uitdagend vind.

Myrthe van der Toorn (groep 7):

Hallo, ik ben Myrthe van der Toorn en ik ben 10 jaar. Mijn hobby’s zijn: tekenen, lezen, buiten spelen, met mijn speelgoed spelen en met vriendinnen spelen. Ik zit in groep 7. Ik zit in de leerlingenraad, omdat het mij leuk leek om mee te beslissen.

Sam Koelewijn (groep 8):

Hallo, ik ben Sam en ik ben 11 jaar oud en ik zit in groep 8. Mijn hobby is voetbal. Ik wilde in de leerlingenraad, omdat ik ideeën wil laten uitkomen en ik wil de klas vertegenwoordigen.

Demi Vermeer (groep 8):

Hallo allemaal, ik ben Demi Vermeer en ik zit in groep 8 en ben 11 jaar oud. Ik wilde in de leerlingenraad, omdat het mij leuk leek om de school te kunnen helpen.  Mijn hobby is voetbal.

Visie

Leerlingen kunnen goede ideeën en meningen
hebben over hoe hun plezier voor school
en leren kan toenemen.
De visie van de Van Amerongenschool is om leerlingen
meer te betrekken bij het onderwijs.
Actief burgerschap en sociale integratie:
Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen
leerlingen op een democratische wijze actief participeren
en meedenken over schoolse zaken.

Doelen:

Eigen stem binnen de school, letterlijk gehoord worden.
Leren zichzelf te presenteren. Betrokkenheid met school en omgeving vergroten.
Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken vergroten.
Actief luisteren, te overleggen en samen te werken.
Door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is.
Op speelse wijze kennis maken met democratie en om actief deel te nemen aan onze
maatschappij (actief burgerschap). Laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Afbeeldingsresultaat voor leerlingenraad

Vergaderpunten leerlingenraad:

Ideeën vanuit de klas (of het team) een vragenrondje in de klas. De leerkracht maakt de week
voor de leerlingenraad tijd vrij om in de groep vragen aan de leerlingen en voorstellen te
inventariseren. Festiviteiten zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Schoolreisje
Speelpleingedrag/ regels – Schoolregels
Onderwerpen als pesten/ computergebruik en gezond gedrag
Nieuwe methodes

Organisatie:

Hoe? Verkiezingen waren in schoolweek derde schoolweek gehouden. De leerkracht houdt zelf
een verkiezing in zijn/haar groep en geeft voor de herfstvakantie 2 namen door.
Welke groepen? Groep 5 t/m 8
Hoeveel leerlingen? Één jongen en één meisje uit iedere groep
Wanneer? 5x per jaar komt de leerlingenraad bij elkaar om te vergaderen. Altijd op
donderdagochtend vergaderen. (Onder schooltijd dus) in de teamkamer!

Hoe werkt het:

Voorzitter:  juf Margreet
Alle leden van de leerlingenraad hebben een eigen map. Bij iedere vergadering krijgen ze een agenda, waarop ze aantekeningen kunnen maken. Margreet maakt na de vergadering een verslag die naar de collega’s wordt verstuurd. De kinderen van de leerlingenraad krijgen het verslag ook en bewaren die in hun map.

Vertegenwoordiger vanuit het team:

(Juf) Margreet Laseur

Wat moet je doen in de leerlingenraad? (Uitleg voor de kinderen)

Wat doet de leerlingenraad op onze school?

In de leerlingenraad komen afgevaardigden van de groepen 5 tot en met 8 bij elkaar.
Jullie praten mee over de organisatie en het beleid op onze school. Jullie stellen het team,
de leerkrachten vragen en jullie kunnen er kritiek en advies geven. Er wordt op
deze manier naar jullie geluisterd!

Wat moet een vertegenwoordiger voor de leerlingenraad kunnen?

Het is belangrijk dat je je klas kan vertegenwoordigen. Je komt er immers niet voor jezelf,
maar voor een groep. Het is belangrijk dat je kan samenwerken met de anderen en het belang
voor een grote groep kinderen kent. Je leert er duidelijk je mening geven en te vertellen
wat je bezighoudt. Het is van belang dat je een half uur les in de klas kunt missen op
donderdagmorgen. Ook moeten je ouders toestemming geven voor je deelname aan de
leerlingenraad.

Raadsleden hebben de volgende kenmerken:
• staan open voor de mening van een ander en hebben een eigen mening;
• kunnen goed en serieus luisteren naar een ander;
• komen op voor de belangen van anderen en zichzelf;
• vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school;
• voelen zich verantwoordelijk voor een fijne sfeer op onze school;
• zijn creatief en hebben goede ideeën.

Wanneer en waar wordt er vergaderd?

5 keer per jaar wordt er vergaderd; de data volgen nog.
De vergaderingen zijn in de teamkamer,  altijd op donderdagochtend.