Leerlingenraad


De leerlingen van de leerlingenraad 2018-2019

Notulen leerlingenraad 1 november 2018

Notulen leerlingenraad 20 december 2018 klik hier

Notulen leerlingenraad 21 februari 2019 klik hier

Dit jaar zitten in de leerlingenraad:

Groep 5a: Jayden Koelewijn en Quinty Koelewijn

Groep 5b: Yasmijn de Galan en Stan de Graaf

Groep 6: Loïs de Graaf en Wim Huijgen

Groep 7: Dylan Koelewijn en Mirre Roos

Groep 8: Mieke Koelewijn en Thijs Kos

Hieronder stellen de kinderen zichzelf voor:

Ik ben Quinty, ik ben 8 jaar en zit in groep 5a. Ik zit op judo en doe dit met veel plezier. In mijn vrije tijd doe ik gamen, lezen, verhaaltjes schrijven, buiten spelen en met vriendinnen afspreken.
De reden waarom ik in de leerlingenraad wilde is omdat ik school graag wil helpen
om de dingen te verbeteren.

Ik ben Jayden en zit in groep 5a. Ik ben 8 jaar en ik vind het leuk dat ik in de leerlingenraad zit omdat ik het leuk vindt om mee te denken over de nieuwe school. Ik heb er heel veel zin in !

Hoi, ik ben Yasmijn, ik zit in groep 5b.Ik ben 8 jaar oud. Mijn hobby is paardrijden. Ik ben in de leerlingenraad gegaan omdat het mij leuk lijkt om mee te denken over nieuwe dingen.

Hoi, ik ben Stan en zit in groep 5b. Ik ben 8 jaar oud. Mijn hobby is voetbal. Ik ben in de leerlingenraad gegaan omdat het me leuk leek om dingen te bedenken voor de nieuwe school.

Hallo ik ben Loïs de Graaf, en ik zit in groep 6. Ik vind het leuk om in de leerlingenraad te zitten omdat je mee mag denken over de school en dan help je de juffen en de school mee…

Hallo, ik ben Wim, ik zit in groep 6. Ik ben 9 jaar. Mijn hobby’s zijn skeeleren en turnen.
Ik wil graag in de leerlingenraad zodat ik kan mee beslissen over allerlei dingen.

Ik ben Mirre, ik zit in groep 7. Ik vind het fijn om in de leerlingenraad te zitten omdat ik dan mijn mening, en die van mijn klasgenoten, door kan geven.

Ik ben Mieke, ik zit in groep 8. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik het leuk vindt om dingen te organiseren en ik vind het tof om mee te denken voor de nieuwe school.
Ik vind het belangrijk dat kinderen zich op deze school thuis voelen. Zelf zit ik op basketbal en waterpolo en ik houd ervan om leuke dingen met mijn vriendinnen te doen.

Visie

Leerlingen kunnen goede ideeën en meningen hebben over hoe hun plezier voor school
en leren kan toenemen. De visie van de Van Amerongenschool is om leerlingen
meer te betrekken bij het onderwijs.
Actief burgerschap en sociale integratie:
Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen
leerlingen op een democratische wijze actief participeren
en meedenken over schoolse zaken.

Doelen:

Eigen stem binnen de school, letterlijk gehoord worden.
Leren zichzelf te presenteren. Betrokkenheid met school en omgeving vergroten.
Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken vergroten.
Actief luisteren, te overleggen en samen te werken.
Door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is.
Op speelse wijze kennis maken met democratie en om actief deel te nemen aan onze
maatschappij (actief burgerschap). Laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Gerelateerde afbeelding

Vergaderpunten leerlingenraad:

Ideeën vanuit de klas (of het team) een vragenrondje in de klas. De leerkracht maakt de week voor de leerlingenraad tijd vrij om in de groep vragen aan de leerlingen en voorstellen te inventariseren. Festiviteiten zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Schoolreisje, Speelplein,
gedrag/ regels – Schoolregels, worden geëvalueerd in de leerlingenraad.
Onderwerpen als pesten/ computergebruik en gezond gedrag, worden besproken.
Ook worden de leerlingen actief betrokken bij het uitzoeken van nieuwe methodes.

Organisatie:

Hoe? Verkiezingen waren in schoolweek derde schoolweek gehouden. De leerkracht houdt zelf
een verkiezing in zijn/haar groep en geeft voor de herfstvakantie 2 namen door.
Welke groepen? Groep 5 t/m 8
Hoeveel leerlingen? Één jongen en één meisje uit iedere groep
Wanneer? 5x per jaar komt de leerlingenraad bij elkaar om te vergaderen. Altijd op
donderdagmiddag vergaderen. (Onder schooltijd dus) in de teamkamer!

Hoe werkt het:

Voorzitter:  juf Alinda
Alle leden van de leerlingenraad hebben een eigen map. Bij iedere vergadering krijgen ze een agenda, waarop ze aantekeningen kunnen maken. Margreet maakt na de vergadering een verslag die naar de collega’s en naar de MR wordt verstuurd. De kinderen van de leerlingenraad krijgen het verslag ook en bewaren die in hun map.

Vertegenwoordiger vanuit het team:

(Juf) Alinda Koelewijn-Koelewijn

Wat moet je doen in de leerlingenraad? (Uitleg voor de kinderen)

Wat doet de leerlingenraad op onze school?

In de leerlingenraad komen afgevaardigden van de groepen 5 tot en met 8 bij elkaar.
Jullie praten mee over de organisatie en het beleid op onze school. Jullie stellen het team,
de leerkrachten vragen en jullie kunnen er kritiek en advies geven. Er wordt op
deze manier naar jullie geluisterd!

Wat moet een vertegenwoordiger voor de leerlingenraad kunnen?

Het is belangrijk dat je je klas kan vertegenwoordigen. Je komt er immers niet voor jezelf,
maar voor een groep. Het is belangrijk dat je kan samenwerken met de anderen en het belang
voor een grote groep kinderen kent. Je leert er duidelijk je mening geven en te vertellen
wat je bezighoudt. Het is van belang dat je een half uur les in de klas kunt missen op
donderdagmiddag. Ook moeten je ouders toestemming geven voor je deelname aan de
leerlingenraad.

Raadsleden hebben de volgende kenmerken:
• staan open voor de mening van een ander en hebben een eigen mening;
• kunnen goed en serieus luisteren naar een ander;
• komen op voor de belangen van anderen en zichzelf;
• vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school;
• voelen zich verantwoordelijk voor een fijne sfeer op onze school;
• zijn creatief en hebben goede ideeën.

Wanneer en waar wordt er vergaderd?

5 keer per jaar wordt er vergaderd; de laatste donderdag voor de herfst-, kerst-, voorjaars-, mei-, en zomervakantie.
De vergaderingen zijn in de teamkamer,  altijd op donderdagmiddag.

 

Klik hier voor de notulen leerlingenraad 1 november 2018

Klik hier voor de notulen leerlingenraad 20 december 2018