Nieuwsbrieven


Onze nieuwsbrief heet Het Schakeltje. Ongeveer twee keer per maand verschijnt deze nieuwsbrief via de mail.
Onder het kopje ‘Schakeltjes’ worden alle Schakeltjes gezet, die u ook via de mail hebt ontvangen.
Zo kunt u alle informatie nog eens teruglezen.

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Geachte leden van de Vereniging van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor’,

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op D.V.:

Datum:             Maandag 9 oktober 2017

Tijd:                 20.00 uur

Locatie:           ‘Van Amerongenschool’

Kon. Wilhelminastraat 1, Bunschoten

Deze extra ledenvergadering wordt gehouden met het oog op de voorgenomen fusie van de schoolvereniging met de Vereniging van Christelijk Onderwijs te Eemdijk.

Agenda

 Opening

  1. Vaststelling van de notulen van de ledenvergadering van 19 september 2017
  2. Voorstel ‘fusie met Eemdijk’

Op de ALV zal dhr. W. van Beek (Verus) een toelichting geven op het fusietraject.

We verwijzen u naar onze website voor het fusierapport.

  1. Stemming van de ALV

Indien tenminste twee/derde deel van de aanwezige leden instemt is de fusie met   VCO Eemdijk een feit.

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Het fusierapport ligt op de scholen ter inzage. En vindt u op onze website: www.pco-bunschoten.nl.

We hopen u te begroeten op de vergadering.

 

Met vriendelijke groeten,

Patrick van Dijk, secretaris