Nieuwsbrieven


Onze nieuwsbrief heet Het Schakeltje. Voor elke vakantie verschijnt deze nieuwsbrief via de mail.

Onder het kopje nieuw(s) op school, vindt u al het laatste nieuws op onze school.