Ons team


 

De teamfoto is gemaakt in mei 2017. Van links naar rechts achteraan: Corrie Wisse, Anneke Wieldraaijer, Jaco Hartevelt, Janneke Kastelein, Ineke van Noortwijk, Margreet Laseur, Willemien Haverkamp, Cathelijne van Meerveld, Francien Stuivenberg, Lianne uit de Bosch, Japke van Halteren, Jan Cees, Baan, Marlene Erdmann, Hanneke de Graaf, Eefke de Graaf, Geke Bos, Inge van Dijk, Elise Koelewijn, Tinette Ootjers, Daniëlle Hop, Angela de Graaf, Jan van der Burg, Hellenique Hartog . Op de foto ontbreekt: Maartje van Kesteren.

Directie

Directeur                                               Daniëlle Hop

Onderbouwcoördinator                     Margreet Laseur

Bovenbouwcoördinator                     Jan van der Burg (tijdelijke vervanging Daniëlle Hop/ Margreet Laseur)


Interne begeleiding (IB / Zorg)

IB-Onderbouw                                     Anneke Wieldraaijer

IB-Bovenbouw                                     Corrie Wisse


Remedial Teaching (RT)

RT-Onderbouw                                    Anneke Wieldraaijer

RT-Bovenbouw                                    Corrie Wisse

Projectgroep                                         Jan van der Burg

RT-Algemeen                                        Francien Stuivenberg (op vrijwillige basis)


Specialisten

Coördinator Taal                                 Maartje van Kesteren (tevens bovenschools vakcoördinator)

Coördinator Dyslexie                          Anneke Wieldraaijer (tevens bovenschools vakcoördinator)

Coördinator rekenen                          Corrie Wisse (tevens bovenschools vakcoördinator)

Coördinator Kanjertraining               Elise Koelewijn

Coördinator Cultuur                            Jan Cees Baan

Coördinator ICT                                   Jacco Hartevelt

Coördinator Meerbegaafdheid         Geke Bos

ICO (stagebegeleiding)                        Hanneke de Graaf

Vakleerkracht Muziek                          Marlene Erdmann


Onderwijsondersteuning

Administratieve medewerkster        Tinette Ootjers

Onderwijsassistent                             Japke van Halteren

Onderwijsassistent VVE                     Maaike de Jong

Stagiaires MBO  / PABO                     Nog niet bekend


Overblijf / TSO/ BSO

Coördinator TSO                                Margriete Blonk– telefoon 06 46471464

Contact BSO                                        Keet & Koters 033-299 43 03; Anne 06228 074 22, Moniek 06227 332 39