Ons team


 

De teamfoto is gemaakt in juni 2017. Van links naar rechts achteraan: Corrie Wisse, Anneke Wieldraaijer, Jaco Hartevelt, Janneke Kastelein, Ineke van Noortwijk, Margreet Laseur, Willemien Haverkamp, Cathelijne van Meerveld, Francien Stuivenberg, Lianne uit de Bosch, Japke van Halteren, Jan Cees, Baan, Marlene Erdmann, Hanneke de Graaf, Eefke de Graaf, Geke Bos, Inge van Dijk, Elise Koelewijn, Tinette Ootjers, Daniëlle Hop, Angela de Graaf (werkzaam elders), Jan van der Burg (werkzaam elders), Hellenique Hartog. Op de foto ontbreekt: Maartje van Kesteren, Jolanda Mast, Pauline Figge, Alinda Koelewijn, Marian Gmelig Meyling en Colinda Visscher.

Directie

Directeur                                               Daniëlle Hop

Onderbouwcoördinator                     Margreet Laseur

Bovenbouwcoördinator                     Alinda Koelewijn


Interne begeleiding (IB / Zorg)

IB-Onderbouw                                     Anneke Wieldraaijer

IB-Bovenbouw                                     Corrie Wisse


Remedial Teaching (RT)

RT-Onderbouw (lezen/spelling)      Anneke Wieldraaijer

RT-Bovenbouw (rekenen)                 Corrie Wisse

Projectgroep                                         Marian Gmelig-Meyling

RT-Algemeen                                        Francien Stuivenberg (op vrijwillige basis)


Specialisten

Coördinator Taal                                 Maartje van Kesteren (tevens bovenschools vakcoördinator)

Coördinator Dyslexie                          Anneke Wieldraaijer

Coördinator rekenen                          Corrie Wisse (tevens bovenschools vakcoördinator)

Coördinator Kanjertraining               Elise Koelewijn

Coördinator Cultuur                            Jan Cees Baan

Coördinator ICT                                   Jacco Hartevelt

Coördinator Meerbegaafdheid         Geke Bos

ICO (stagebegeleiding)                       Hanneke de Graaf

 

Onderwijsondersteuning

Administratieve medewerkster        Tinette Ootjers

Onderwijsassistent  bovenbouw      Japke van Halteren

Onderwijsassistent onderbouw       Colinda Visscher

Onderwijsassistent VVE                     Marian Gmelig-Meyling

Onderwijsassistent (vrijwillig)           Nies Koelewijn

Stagiaires MBO  / PABO                     Nog niet bekend


Overblijf / TSO/ BSO

Coördinator TSO                                Margriete Blonk– telefoon 06 46471464

Contact BSO                                        Keet & Koters 033-299 43 03; Anne 06228 074 22, Moniek 06227 332 39