Ons team


De teamfoto is gemaakt in september 2018. Van links naar rechts achteraan: Daniëlle Hop, Hanneke de Graaf, Margreet Laseur, Ineke van Noortwijk, Lianne uit de Bosch, Colinda Visscher, Marian Gmelig Meyling, Maartje van Kesteren, Elise Koelewijn, Tinette Ootjers, Nies Koelewijn, Francien Stuivenberg, Inge van Dijk, Geke Bos, Eefke de Graaf, Willemien Haverkamp, Marlene Erdmann, Anneke Wieldraaijer, Corrie Wisse, Cathelijne van Meerveld, Pauline Figge, Janneke Kastelein, Jan Cees Baan, Alinda Koelewijn, Japke van Halteren, Jolanda Mast, Jaco Hartevelt, en Hellenique Hartog.

Directie

Directeur                                               Daniëlle Hop

Onderbouwcoördinator                     Margreet Laseur

Bovenbouwcoördinator                     Alinda Koelewijn


Interne begeleiding (IB / Zorg)

IB-Onderbouw                                     Anneke Wieldraaijer

IB-Bovenbouw                                     Corrie Wisse


Remedial Teaching (RT)

RT-Onderbouw (lezen/spelling)      Anneke Wieldraaijer

RT-Bovenbouw (rekenen)                 Corrie Wisse

Projectgroep                                         Marian Gmelig-Meyling

RT-Algemeen                                        Francien Stuivenberg (op vrijwillige basis)


Specialisten

Coördinator Taal                                 Maartje van Kesteren (tevens bovenschools vakcoördinator)

Coördinator Dyslexie                          Anneke Wieldraaijer

Coördinator rekenen                          Corrie Wisse (tevens bovenschools vakcoördinator)

Coördinator Kanjertraining               Elise Koelewijn

Coördinator Cultuur                            Jan Cees Baan

Coördinator ICT                                   Jacco Hartevelt

Coördinator Meerbegaafdheid         Geke Bos

ICO (stagebegeleiding)                       Hanneke de Graaf

 

Onderwijsondersteuning

Administratieve medewerkster        Tinette Ootjers

Onderwijsassistent  bovenbouw      Japke van Halteren

Onderwijsassistent onderbouw       Colinda Visscher

Onderwijsassistent VVE                     Marian Gmelig-Meyling

Onderwijsassistent (vrijwillig)           Nies Koelewijn

Stagiaires MBO  / PABO                     Nog niet bekend


Overblijf / TSO/ BSO

Coördinator TSO                                Margriete Blonk– telefoon 06 46471464

Contact BSO                                        Keet & Koters 033-299 43 03; Anne 06228 074 22, Moniek 06227 332 39