Poster 2017/2018


 

De doelen voor 2017 /2018 zijn:

Jij mag er zijn!

Je wordt betrokken bij je eigen leerproces

1. We willen een school zijn waar je wordt gezien en waar je leert met Bijbels lef de wereld in te gaan!
2. We gaan SNAPPET invoeren in groep 4 t/m 8.
3. We gaan STAAL invoeren in groep 7 en borgen in groep 4 t/m 6.
4. We gaan Engels borgen in groep 1 t/m 8.
5. Naast aanpak 1, 2 en 3 kan het zijn dat je extra hulp krijgt van je juf/meester, RT of de projectgroep.
6. In groep 8 word je goed voorbereid op de middelbare school: ‘leren, leren’.
7. In alle groepen, maar ook op het plein, in de gang en gymzaal, passen we de Kanjertraining toe. We proberen de witte pet te dragen en geen benzine te geven!
8. In alle groepen wordt Expliciete Directe Instructie geïmplementeerd. Hierdoor zijn jullie meer betrokken bij de les en worden jullie zelfstandiger.
9. Voor je ouders worden er ouderavonden georganiseerd over huiswerkbegeleiding, SNAPPET, opvoeden en Kanjertraining.
10. Je juf/meester gaat met je in gesprek over hoe het met je gaat. Vanaf groep 5 zitten je ouders hier ook soms bij.
11. In de klas komen regelmatig mensen kijken hoe er les wordt gegeven en wat nog beter kan.

We kunnen niet van elk kind dezelfde ster maken, maar we willen wel elk kind laten stralen!