Roosters


Rooster bewegingsonderwijs

Dag Tijd Groep
 
Dinsdag 11.00-11.45 8
  13.00-13.45 3
  14.30-15.15 7
Vrijdag
Vakleerkracht 8.30-9.15 4b
Vakleerkracht 9.15- 10.00  5
Vakleerkracht 10.15- 11.00  6
Vakleerkracht 11.00- 11.45  4a
  13.45- 14.30  7
  14.30-15.15 8

Zwemmen

14.15-15.15 – groep 5 en  6 – De Duker