TSO & BSO


Verantwoordelijkheid TSO (Tussenschoolse Opvang) 

Tijdens het overblijven, ligt de verantwoording bij de directie van de school.
De overblijfouders geven uitvoering aan het overblijven op de Van Amerongenschool.
De directie en de overblijfouders beheren en coördineren alle zaken,
in de meest ruime zin van het woord, die bij het overblijven aan de orde komen.
De kosten voor het overblijven worden betaald door de ouders van de
overblijvende kinderen.

De overblijfcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor:
de ouders, leerlingen, overblijfkrachten, de leerkrachten en directie.

Overblijfcoördinator: Margriete Blonk

Mail: overblijfvanamerongenschool@gmail.com


Algemene afspraken TSO Van Amerongenschool

Regels en afspraken zijn schriftelijk vastgelegd. Zij worden jaarlijks geëvalueerd,
en zo nodig aan het eind van het schooljaar aangepast.
De overblijfkrachten vergaderen meerdere malen per jaar.
Klik hier voor het huishoudelijk reglement TSO

Aanmelden TSO

Op het Aanmeldingsformulier TSO kunt u aangeven op welke dagen u gebruik wenst te maken van de TSO. Klik hier voor het Aanmeldingsformulier TSO

Indien u slechts incidenteel gebruik maakt van de TSO verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van tevoren via mail door te geven: overblijfvanamerongenschool@gmail.com. Een andere mogelijkheid is het te melden bij de leerkracht van uw kind.

Afmelden:

Vergeet u niet om bij onvoorziene omstandigheden (zoals bijv. ziekte) uw kind af te melden, svp onder vermelding van de reden. Bij het niet of te laat afmelden zijn we genoodzaakt de overblijfkosten in rekening te brengen.

Overblijfkosten 2018-2019

Kosten

Strippenkaart

De strippenkaarten zijn beschikbaar in 10 strippen voor € 25,-

De volgende afspraken gelden voor het overblijven:

 1. Kinderen kunnen incidenteel of geregeld gebruik maken van de TSO.
 2. Het is aan te raden om een 10-strippenkaart aan te schaffen.
  Deze kost € 25 U kunt een kaart aanschaffen door het bedrag
  over te maken naar het volgende rekeningnummer:
  NL37 RABO 0322 2278 60 t.n.v. Ver. Scholen met de Bijbel,
  onder vermelding van de naam van uw kind.
 3. Een overblijfkaart kost € 25 voor 10x overblijven of € 10 voor 4x overblijven.

 

Verantwoordelijkheid BSO (Buitenschoolse Opvang) 

Onze schoolvereniging is een samenwerking aangegaan met Keet & Koters.

De BSO vangt diverse kinderen op voor / na schooltijd. BSO Keet & Koters haalt kinderen
tussen 15:15  en 15:30 uur op bij school, waarna zij meegaan naar de locatie bij sportpark
De vinken.

Voor BSO verwijzen wij u graag door naar http://www.keetenkoters.nl