Wonderlijk gemaakt!


 

Wonderlijk gemaakt is geschreven vanuit een christelijke levensvisie. Er zijn al veel boeken, methodes en lessen over seksuele vorming bij kinderen en jongeren verkrijgbaar. Dat is echter, niet direct bruikbaar voor lesgeven vanuit christelijke uitgangspunten. In Wonderlijk gemaakt bedden we seksuele vorming in de christelijke opvoeding in. We kiezen voor een breed perspectief op seksualiteit: in Wonderlijk Gemaakt zijn de lichamelijkheid, seksualiteit, weerbaarheid en ethische kanten nauw verbonden.

In de lessen verweven we vier rode draden:

  1. Zelfbeeldontwikkeling: Gericht op kennis en een positief beeld van zichzelf in verwondering richting de Schepper en het (h)erkennen van de eigen seksualiteit.
  2. Aanleren van sociale normen:  Aan de hand van het begrip ‘privé’ (de intieme plaatsen van ons en andermans lichaam zijn niet publiek) en respectvolle omgang met elkaar.
  3. Werken aan weerbaarheid:  Het kunnen beoordelen van verdachte situaties door een ja- of neegevoel, een goed of een slecht geheim en dat durven te vertellen aan de juiste mensen.
  4. Uitdragen van duurzame relaties van liefde en trouw:  Door aandacht voor vriendschap, verliefdheid, verkering en huwelijk dragen we de normen van relaties in liefde en trouw over.

De informatiebrieven die horen bij wonderlijk gemaakt:

Groep 1 en 2

Groep 3 en 4

Groep 5 en 6

Groep 7

Groep 8