A.C.


De activiteitencommissie heeft als taak het organiseren en voorbereiden van activiteiten voor de kinderen, in samenwerking met het team.
Zo levert de activiteitencommissie een belangrijke bijdrage aan activiteiten als het Sinterklaasfeest, Vieringen, sportdag en bijvoorbeeld Sponsorloop.
Bij de uitvoering van deze activiteiten kunnen we niet zonder hulp van andere ouders natuurlijk.
Wie lid wordt van de AC kan geen lid worden van de MR of omgekeerd. De AC bestaat uit tenminste 6
en maximaal 10 leden. Uit één gezin kan niet meer dan één persoon lid zijn van de AC.
De zittingsduur van de leden bedraagt 3 jaar. Zij zijn 1 maal terstond herkiesbaar
(artikel 3.1 en 3.2 van het huishoudelijk reglement).

Afbeeldingsresultaat voor Activiteitencommissie

  

Tot de taken van de AC behoren:

Geleding ouders:

Voorzitter –  Hilde Roos – praktijk@hilderoos.nl

Secretaresse – Vacant

Penningmeester –  Willemiek de Graaf

Lid – Ingrid Koelewijn

Lid – Emanuela Hopman

Lid – Yvonne Huijgen

Lid – Henk-Wim van de Groep

Lid –  Martijn Kos

Lid – Jaquelien van de Geest

Lid – Jacquelien van Halteren

Lid – Carolien van der Velden

Geleding personeel:

Lid – Geke Bos

Adviserend lid directie – Margreet Laseur


Bankrekening:

NL93RABO0131334344 onder vermelding van Activiteitencommissie
Van Amerongenschool Bunschoten,Vereniging Scholen met de Bijbel.