Bieb op school


Vanaf 5 oktober 2016 is de Van Amerongenschool als tweede school in de gemeente Bunschoten
gestart met  ‘Bibliotheek op School’, een lees- en taalbevorderingsproject  voor alle kinderen van
de Van Amerongenschool. Het is een samenwerking tussen de gemeente, bibliotheek Eemland en
PCB van Amerongen.
Onze leesconsulent is Tamara Flanderijn; zij zal in alle groepen betrokken zijn bij de leesbevordering,
in samenwerking met onze leescoördinatoren (juf) Maartje van Kesteren en (juf) Hanneke de Graaf.
Gezamenlijk gaan zij hiervoor een leesplan opstellen. Als u op het onderstaande plaatje klikt, komt u op 
onze schoolpagina van de Bieb op school.

Wie leest, leert de wereld! Daarom de Bibliotheek op school

Het belang van lezen

Lezen is noodzakelijk voor leren, zeker het leren op school. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt en dat zij zich beter kunnen verplaatsen in anderen.

De Bibliotheek op school

Daarom werken we als Van Amerongenschool graag mee aan de Bibliotheek op school. De Bibliotheek op school is een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Eemland. In dit project werken we aan de leesbevordering en vergroten zo  de taalontwikkeling en mediawijsheid van uw kind. Leesconsulent Tamara Flanderijn van de Bibliotheek Eemland zorgt er samen met leescoördinator Maartje van Kesteren voor dat alle groepen van Van Amerongenschool meer en met meer plezier gaan lezen!

Meer informatie over het programma de Bibliotheek op school, kijk op: http://www.bibliotheekeemland.nl/de-bibliotheek-op-school

Via onderstaande link kunt u naar de website van de leerlingenportal: Aura Junior. Hier vindt u leuke boekentips en kunt u zien wat uw kind leest op school.

https://vanamerongenschool.auralibrary.nl/auraicx.aspx