Contributie


Contributie bestuur VCO-Bunschoten

Van ouders die hun kinderen bij onze scholen in laten schrijven wordt verwacht dat zij zich
aanmelden als lid of donateur. De contributie bedraagt € 42,- per gezin per schooljaar.
Toelating van leerlingen wordt niet afhankelijk gesteld van de betaling van de contributie
voor het lidmaatschap van de vereniging. Dit geld wordt o.a. gebruikt voor de volgende
doeleinden: vergaderkosten, kantoorkosten, verzekeringen, bepaalde jubilea, cursussen,
advertentiekosten enz. De contributie wordt eenmaal per 2 jaren geïndexeerd. Dit besluit is
gebaseerd op een inflatie van 2½ %. In schooljaar 2016/2017 werd de contributie met € 1 verhoogd.
De GMR heeft voor een periode van 4 jaren ingestemd met indexering.

Namens het bestuur,
Penningmeester Bram Zwaan

Bunschoten, september 2017

Afbeeldingsresultaat voor contributie


Contributie AC (Activiteitencommissie)

De ouderbijdrage is €42 (onderbouw) en €47 (bovenbouw) per kind.

Hiervan is €16 euro voor de Activiteitencommissie. Van dit bedrag worden verschillende
activiteiten georganiseerd (sinterklaas, kerst, sponsorloop, verschillende traktaties bij
verschillende activiteiten enz.).

€6 is bestemd voor extra leermiddelen op onze school.

Voor de onderbouw is €20 euro voor het schoolreisje.

Voor de bovenbouw is €25 euro voor het schoolreisje.

U heeft getekend voor een automatisch incasso, dit is vrijwillig. De ouderbijdrage wordt aan het begin van het cursusjaar geïncasseerd.
(Mocht het zo zijn dat u door omstandigheden de contributie niet kunt betalen, kom dan naar school, we zoeken dan gezamenlijk naar een passende oplossing.)