ParnasSys/PARRO


ParnasSys

Dagelijks kunt u de leervorderingen van uw kind volgen in ParnasSys.

Ouderportaal

Klik hier om naar het ouderportaal van Parnassys te gaan. 

Heeft u vragen aan de leerkracht dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht.

Of uw vraag bewaren voor de contactweken.

Contactweken

September ( contactweek 1, verplicht),verwachten we alle ouders op het oudergesprek. *
December (contactweek 2, vrijwillig), bij zorg is er een mogelijkheid om een gesprek aan te vragen of de leerkracht nodigt u uit voor een gesprek.
Februari (contactweek 3, verplicht), verwachten we alle ouders op het oudergesprek. *
Juni (contactweek 4, vrijwillig), bij zorg is er een mogelijkheid om een gesprek aan te vragen of de leerkracht nodigt u uit voor een gesprek.

* In september vertellen de ouders over hun kind en de leerkracht luistert. We willen via deze gesprekken een warme overdracht creëren voor het kind. Vanaf groep 5 zitten de kinderen ook bij dit gesprek. De verkorte oudervragenlijst fungeert als basis voor het gesprek en het gespreksverslag kunt u terugvinden in ParnasSys.
* In februari bij het 1e rapport vindt het tweede ouder-kindgesprek plaats (contactweek 3, verplicht). Vanaf groep 5 worden kinderen weer uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De afspraken van het eerste gesprek en de M-toetsen van CITO zijn de basis van het gesprek. Het gespreks-verslag kunt u terugvinden in ParnasSys.


PARRO – App

Alle leerkrachten maken gebruik van en communiceren via de Parro-app. Een app op uw mobiele telefoon of tablet waarbij er tussen de leerkracht en ouders makkelijk gecommuniceerd wordt. Parro verkleint de afstand met ouders en maakt het organiseren van activiteiten kinderlijk eenvoudig. Parro is een vlotte en veilige communicatieapp.

Wilt u meer weten over Parro of hoe het werkt? Klik dan op deze link PARRO