Ouderbetrokkenheid


Missie en Visie voor Ouders

Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers betrokken zijn bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Uit onderzoek blijkt dat 51% van het welbevinden van het kind op school afhangt van de betrokkenheid van ouders. Wij nemen ouders serieus en we willen dat de ouders de school serieus nemen. We spreken verwachtingen uit naar elkaar en werken daaraan. We hechten grote waarde aan: een open en heldere communicatie, goed contact en een plezierige samenwerking met ouders.

Daarom willen wij:

Op 13 juni 2014 heeft De Van Amerongenschool het keurmerk ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ behaald. Dat betekent dat de school aan de 10 criteria van Ouderbetrokkenheid 3.0 voldoet en op een effectieve wijze in staat is om samen met ouders te werken. Dit zijn de 10 Criteria Ouderbetrokkenheid 30 versie 27 maart 2015 – primair en voortgezet onderwijs
Op 13 februari 2019 vond de her certificering ouderbetrokkenheid 3.0 plaats en we hebben dit glansrijk gehaald.
In dit document Ouderbetrokkenheid 3.0 Van Amerongenschool februari 2019 leest u wat ouders verder kunnen verwachten van school en wat de school kan verwachten van ouders.
Er wordt beschreven hoe wij de 10 criteria hebben toegepast en geïmplementeerd bij ons op school.

Bij het intakegesprek van nieuwe ouders wordt het volgende formulier besproken en ondertekend ouderbetrokkenheid po

Het Management Team en Communicatie

We werken op de Van Amerongenschool met een Groot Management Team (GMT). Dit team bestaat uit Daniëlle Hop (directeur), Anneke Wieldraaijer (Intern Begeleider onderbouw), Corrie Wisse (Intern Begeleider bovenbouw), Margreet Laseur (onderbouwcoördinator) en Alinda Koelewijn (bovenbouwcoördinator).

De communicatie rondom uw kind verloopt op de volgende manier:

Groepsleerkracht – is verantwoordelijk voor uw kind en eerste aanspreekpunt;
Bouwcoördinator –  is verantwoordelijk voor alle zaken rondom de groepen;
Intern Begeleider – is verantwoordelijk voor alle zaken rondom de zorg van leerlingen;
Directeur – is eindverantwoordelijk voor de hele school.

Als er iets is met uw kind is, is de leerkracht altijd de eerst aangewezen persoon waar u naar toe gaat. De leerkracht schakelt bij een zorgvraag de Intern Begeleider in of bij een organisatorische vraag de bouwcoördinator. Er is een nauwe samenwerking tussen de leerkracht, bouwcoördinator en de IB-er. Komt u er met de bouwcoördinator of de Intern Begeleider niet uit, dan kunt u een afspraak maken met de directeur, Daniëlle Hop.

De communicatie met ouders verloopt grotendeels via de mail, via de app en de klassenouders.


Ouderpanel (ouderregiegroep)

Ouderpanel (ouderregiegroep)
Sinds vorig jaar is er op de Van Amerongenschool ook een ouderpanel (ouderregiegroep)actief.

Doel
Op een laagdrempelige manier proberen we met het ouderpanel een reëel beeld te krijgen van wat er onder ouders leeft. De panelleden functioneren als gesprekspartner voor de directie inzake aspecten als identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs. Het ouderpanel komt minimaal vier keer per jaar bijeen.

Wij willen graag een ouderpanel, bestaande uit gemotiveerde ouders, die samen met de directie van gedachten willen wisselen over uiteenlopende onderwerpen. U kunt als ouders naast de MR ook de ouders van het ouderpanel vragen stellen of tips/adviezen geven.

Samenstelling 2019 2020

Daniëlle Hop (directeur)
Anita de Graaf
Angelique Koelewijn
Maartje Sluijs
Arina Koelewijn
Annemarie van Kooten

Protocol WhatsApp

Richtlijnen gebruik WhatsApp groepen ouders

In samenwerking met verschillende ouders zijn de onderstaande richtlijnen opgesteld. Het doel is om zo effectief mogelijk te blijven communiceren en om te voorkomen dat ouders de app-groep gaan verlaten (wat eigenlijk niet kan i.v.m. de communicatie).

  1. Indien er een oproep wordt gedaan voor hulp, graag alleen reageren als je kan.
  2. Klassenouders s.v.p. bericht in WhatsApp groep niet telkens herhalen. Alleen als er na het verstrijken van een enigszins redelijke tijd niet voldoende reacties zijn, een reminder sturen. De berichten worden meestal al per email gestuurd. Andere optie is om even een kort bericht te sturen waarin slechts staat: Er is een mail van de leerkracht over dit of dat onderwerp.
  3. Geen foto’s van kinderfeestjes in de app-groep voor de hele klas i.v.m. AVG. Maak dan evt. een aparte app-groep aan.
  4. Geen individuele ‘conversaties’ in de app-groep. Als er bijv. een oproep gedaan wordt of iemand een kind heeft gezien, of bij wie speelt mijn kind, dan 1 melding door degene die het kind gesignaleerd heeft, en verdere conversatie voortzetten in een privé-app. Ook als je een kind niet hebt gezien, niet reageren met “ik weet niet waar …. is, of is niet bij mij aan het spelen”. Dus alleen reageren als je WEL weet waar het kind is.
  5. Als er een oproep wordt gedaan en je kunt NIET, dan niet reageren in de app-groep. Het is voor anderen niet relevant of iemand moet werken, of geen oppas heeft of wat dan ook.
  6. Probeer de App enigszins zakelijk te houden!