Kanjertraining


Vanaf vorig cursusjaar wordt op de Van Amerongenschool Kanjertraining gegeven gaan worden.
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas
goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen
als een ouder-kindtraining. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode
voor het basis- en voortgezetonderwijs.

We streven de volgende doelen na:

* We lopen in de gang 
* Binnen is beginnen! 
* Ben ik buiten, blijf ik buiten! 
* We hebben respect voor God, onszelf en anderen 
* We vertrouwen elkaar 
* We helpen elkaar 
* We werken samen (niemand speelt de baas) 
*We hebben plezier (niemand lacht uit) 
* We doen mee (niemand doet zielig) 

Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas:

Gedicht Kanjertraining

De bovenstaande doelen passen precies bij de visie en waarden van de Van Amerongenschool.

JIJ MAG ER ZIJN en daarom word je betrokken bij je eigen (leer)proces.
De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode, het vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen.
Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen.

Regelmatig horen we dat kinderen zich weer veilig voelen op school, dat ouders weer serieus worden genomen en de leerkrachten hun vak weer terugkrijgen.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon bij ons op school is juf Margreet Laseur (groep 0-4) juf Elise Koelewijn (groep 5-8). Wil je een afspraak maken met de vertrouwenspersoon, dat kan altijd! Wanneer kan je een afspraak maken? Als er iets is dat je met jouw juf of meester niet op kan lossen of als je liever even met iemand anders praat.
Je kan dan juf Margreet of juf Elise aanspreken en een afspraakje maken of een mailtje sturen naar margreetlaseur@vanamerongenschool.nl of elisekoelewijn@vanamerongenschool.nl

Twee werelden!

De Kanjertraining maakt een onderscheid in de ‘wereld van vertrouwen’ waarin de mensen
elkaar recht willen doen. En ‘de wereld van angst en wantrouwen’. De Kanjertraining hanteert
de vuistregel dat zo’n 20 % van de kinderen de neiging heeft angstig en/of wantrouwend naar
anderen te kijken.  Deze manier van kijken naar anderen (wantrouwend, of juist niet), maakt een
verschil in de wijze waarop deze kinderen sociale conflicten veroorzaken en denken op te lossen.
De Kanjertraining kiest voor de wereld van vertrouwen en hanteert de vuistregel bij conflicten:
zoek een oplossing die in de toekomst houdbaar is en doe elkaar recht.
Wilt u meer weten waar de Kanjertraining voor staat klik dan hier

De Kanjerpetten

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes
met vier verschillende kleuren.  Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds
respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen
we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn,
je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer.

Je kunt een kanjer zijn op verschillende manieren.De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle
wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan
voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf
verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. Zolang je drager bent van
de witte pet van vertrouwen kun je ook niet zeggen dat de ene combinatie beter is dan de
andere combinatie van petten.

In samenwerking met ouders en de leerkrachten gaan we inhoud geven aan onderstaande thema’s.

Thema’s voor de kinderen


-Hoe zie ik mijzelf. Jezelf voorstellen. Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf.
Gevoelens wat zijn dat?
-Hoe voelt een ander zich? Inlevingsvermogen. Laat pesters kletsen. De kunst van vragen stellen
en antwoord geven.
-Luisteren en samenwerken. Vriendschap. Van kritiek kun je leren/zelfreflectie. Er zijn mensen
die van je houden.
-Hoe ga ik met pesten om. Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf niet mee doe met narigheid.
Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent.

Thema’s voor de ouders


Dezelfde als die voor de kinderen. Met dit aanvullend verschil:
– ouders geven hierin zelf het goede voorbeeld
– ouders reageren in hun opvoeding niet vanuit gevoelens van ergernis/irritatie enerzijds en
angst-/onmachtsgevoelens anderzijds.

Thema’s voor de leerkrachten


– Dezelfde als die voor de kinderen en de ouders. Met dit aanvullende verschil:
– Hoe de ouders erbij te betrekken.
– Kanjer Volg en Advies Systeem (KanVAS).
– Verschillende perspectieven in de aanpak van pesterijen.
– Wet Burgerschap en Sociale Integratie

 

petten 1