Klassenouders


Op de Van Amerongenschool werken wij in elke groep met klassenouders.
Hieronder leest u een samenvatting van het protocol klassenouder.
Het doel van dit protocol is drieledig:
1. De samenwerking en communicatie tussen de ouder(s) en de leerkracht bevorderen en stimuleren.
2. Duidelijkheid verschaffen over het doel, de inhoud en de uitvoering van de taak ‘klassenouder’.
3. Leidraad voor (klassen)ouders en leerkrachten.

Afbeeldingsresultaat voor klassenouders

Organisatie

De leerkracht bespreekt met de klassenouders globaal de activiteiten van het
betreffende schooljaar.
Voor de klassenouder is er sprake van algemene taken en groepeigen taken, het takenpakket varieert per groep.
De klassenouders worden aan het begin van het schooljaar via de mail/website bekend gemaakt bij de ouders.
De algemene taken van de klassenouder zijn beschreven op de website (doorlink).
Indien er onduidelijkheden en/of misvattingen ontstaan, is de directie de intermediair tussen
de leerkracht en de klassenouder(s).

Op verzoek van vele ouders geven wij leerlingenlijsten met telefoonnummers mee.
Mocht u er bezwaar tegen hebben, dat uw telefoonnummer wordt vermeld,
dan kunt u dat kenbaar maken bij de directie.

Op de groepensite van elke groep staat wie de klassenouders zijn van elke groep.

Protocol klassenouders

Voor de inhoud van de taken en de gedragscode: klik en download het klassenouder_protocol