Leerlingenraad


Dit jaar zitten in de leerlingenraad:

Groep 5: Job van de Groep, Belle Roos

Groep 6a: Jon Spring In ’t Veld, Amélie van der Toorn

Groep 6b: Jort Vedder, Anne Sophie Koelewijn

Groep 7: Kayne Heinen, Estelle Laseur

Groep 8: Lennaert Kok, Christel van Kooten

Hieronder stellen de kinderen zichzelf voor:

Visie

Leerlingen kunnen goede ideeën en meningen hebben over hoe hun plezier voor school
en leren kan toenemen. De visie van de Van Amerongenschool is om leerlingen
meer te betrekken bij het onderwijs.
Actief burgerschap en sociale integratie:
Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen
leerlingen op een democratische wijze actief participeren
en meedenken over schoolse zaken.

Doelen:

Eigen stem binnen de school, letterlijk gehoord worden.
Leren zichzelf te presenteren. Betrokkenheid met school en omgeving vergroten.
Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken vergroten.
Actief luisteren, te overleggen en samen te werken.
Door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is.
Op speelse wijze kennis maken met democratie en om actief deel te nemen aan onze
maatschappij (actief burgerschap). Laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Gerelateerde afbeelding

Vergaderpunten leerlingenraad:

Ideeën vanuit de klas (of het team) een vragenrondje in de klas. De leerkracht maakt de week voor de leerlingenraad tijd vrij om in de groep vragen aan de leerlingen en voorstellen te inventariseren. Festiviteiten zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Schoolreisje, Speelplein,
gedrag/ regels – Schoolregels, worden geëvalueerd in de leerlingenraad.
Onderwerpen als pesten/ computergebruik en gezond gedrag, worden besproken.
Ook worden de leerlingen actief betrokken bij het uitzoeken van nieuwe methodes.

Organisatie:

Hoe? Verkiezingen waren in schoolweek derde schoolweek gehouden. De leerkracht houdt zelf
een verkiezing in zijn/haar groep en geeft voor de herfstvakantie 2 namen door.
Welke groepen? Groep 5 t/m 8
Hoeveel leerlingen? Één jongen en één meisje uit iedere groep
Wanneer? 5x per jaar komt de leerlingenraad bij elkaar om te vergaderen. Altijd op
donderdagmiddag vergaderen. (Onder schooltijd dus) in de teamkamer!

Hoe werkt het:

Voorzitter:  (juf) Elise Beekhuis
Alle leden van de leerlingenraad hebben een eigen map. Bij iedere vergadering krijgen ze een agenda, waarop ze aantekeningen kunnen maken. Margreet maakt na de vergadering een verslag die naar de collega’s en naar de MR wordt verstuurd. De kinderen van de leerlingenraad krijgen het verslag ook en bewaren die in hun map.

Vertegenwoordiger vanuit het team:

(Juf) Elise Beekhuis

Wat moet je doen in de leerlingenraad? (Uitleg voor de kinderen)

Wat doet de leerlingenraad op onze school?

In de leerlingenraad komen afgevaardigden van de groepen 5 tot en met 8 bij elkaar.
Jullie praten mee over de organisatie en het beleid op onze school. Jullie stellen het team,
de leerkrachten vragen en jullie kunnen er kritiek en advies geven. Er wordt op
deze manier naar jullie geluisterd!

Wat moet een vertegenwoordiger voor de leerlingenraad kunnen?

Het is belangrijk dat je je klas kan vertegenwoordigen. Je komt er immers niet voor jezelf,
maar voor een groep. Het is belangrijk dat je kan samenwerken met de anderen en het belang
voor een grote groep kinderen kent. Je leert er duidelijk je mening geven en te vertellen
wat je bezighoudt. Het is van belang dat je een half uur les in de klas kunt missen op
donderdagmiddag. Ook moeten je ouders toestemming geven voor je deelname aan de
leerlingenraad.

Raadsleden hebben de volgende kenmerken:
• staan open voor de mening van een ander en hebben een eigen mening;
• kunnen goed en serieus luisteren naar een ander;
• komen op voor de belangen van anderen en zichzelf;
• vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school;
• voelen zich verantwoordelijk voor een fijne sfeer op onze school;
• zijn creatief en hebben goede ideeën.

Wanneer en waar wordt er vergaderd?

5 keer per jaar wordt er vergaderd; de laatste donderdag voor de herfst-, kerst-, voorjaars-, mei-, en zomervakantie.
De vergaderingen zijn in de teamkamer,  altijd op donderdagmiddag.