Muziek


Naast christelijke muziek wordt er op onze school ook seculiere muziek gedraaid.

Wij houden daarbij rekening met een drietal overwegingen:

– Wat is het doel van de muziek
– De muziekstijl
– De strekking van de songteksten
Tijdens de muzieklessen wordt er vooral aandacht besteed aan het doel van de muziek en verschillende stijlen van muziek.

In de muzieklessen staan de volgende leerdoelen centraal:

Bij het luisteren van you-tube liedjes wordt er gelet op de strekking van de songteksten en of het in strijd is met de christelijke waarden en normen van onze school. Tegelijkertijd beseffen wij dat er op dit gebied een spanningsveld ligt, ook wel het grijze gebied genoemd. Indien nodig wordt er bewust een seculier lied besproken (begeleid confronteren). Wat hoor je? Wat zingen ze eigenlijk? Wat bedoelt de zanger met dit lied? WWJD? Deze en meer vragen worden dan o.a. besproken. De leerlingen zo begeleiden dat ze een positief zelfbeeld ontwikkelen en ze weerbaar maken voor de toekomst, ook met (seculiere) muziek!
Daarom nogmaals ons motto betreft onze identiteit: Met Bijbels Lef de wereld tegemoet!

Liedlijst

Als team en in overleg met de leerlingenraad hebben we een liedlijst samengesteld.
We leren elke week tijdens de bijbellessen een christelijk lied aan en we leren elke maand een psalm aan.
De liederen die in de liedlijst staan, worden per groep aangeleerd.
Zo ontstaat er een groot basislijst van liederen die aangeleerd worden, naast de psalm van de maand.

Klik hier voor LIEDLIJST 2019 2020

Team van Amerongenschool