Passend Onderwijs


Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen
die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Door passend onderwijs
kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven.
Op de Van Amerongenschool nemen we passend onderwijs, de zorg, heel serieus.
Dat betekent dat we er naar streven om alle kinderen te zien en passende zorg te bieden.
Soms zal het niet gaan zoals u verwacht of loopt u tegen dingen aan. Kom naar school en praat met
de leerkracht van uw kind. Want als u niet voor uw kind opkomt, wie dan wel?
Heeft u vragen over uw kind betreft de zorg, dan kunt u ten alle tijden contact opnemen met onze IB-ers.
IB-er onderbouw (groep 0-4): Anneke Wieldraaijer (annekewieldraaijer@vanamerongenschool.nl)
IB-er bovenbouw (groep 5-8): Corrie Wisse (corriewisse@vanamerongenschool.nl)

Afbeeldingsresultaat voor passend onderwijs

Samenwerking

Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs.
Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden en maken binnen het systeem
van passend onderwijs afspraken met elkaar over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen
onderwijs krijgen dat bij hen past.

Klik en download de Folder Passend Onderwijs voor ouders en kinderen

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het Schoolondersteuningsprofiel hebben wij beschreven hoe wij de zorg op onze school inrichten.

Klik en download het Schoolondersteuningsprofiel 2019

Samenwerkingsverband De Eem

Klik hier voor de link naar website van Samenwerkingsverband De Eem

folder samenwerkingsverband