Onze school


Wij zijn een Christelijke Basisschool; CB van Amerongen.
Onze school is genoemd naar plaatsgenoot Klaas van Amerongen (overleden 17 februari 1931 te Bunschoten).
Deze man stelde in 1930 een stuk grond beschikbaar voor een nieuw te bouwen school.

Ons uitgangspunt is:

‘We kunnen niet van elk kind dezelfde Afbeeldingsresultaat voor gele ster maken, maar we willen wel elk kind laten stralen!’
‘Sta op en schitter want je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer’ (Jesaja 60:1).
Onze grondhouding ligt in onze christelijke identiteit met als kern deze tekst uit Jesaja.
We mogen gaan staan in Zijn Licht en ervaren dat God van ons houdt, zodat we ons Geliefd mogen voelen: JIJ MAG ER ZIJN!

Ons verlangen is om oog te hebben voor ieder kind.
Daarbij gaan we uit van de mogelijkheden en de talenten van het kind.
We willen kinderen leren met Bijbels lef de wereld tegemoet te gaan!

Afbeeldingsresultaat voor Jij mag er zijn

De dagopening is daarbij één van de middelen om dit de kinderen te laten ervaren.
Het kind komt zo in aanraking met de liefde van God,  d.m.v. liederen, gesprekken, de bijbel en het gebed,
maar ook met de geloofservaringen van anderen, zowel in deze tijd als vroeger (de Bijbelse Geschiedenis).
De identiteit proberen we ook in andere vakken die op onze school gegeven worden aan de orde te laten
komen, waarbij het bovenstaande bij het ene onderwerp gemakkelijker is te realiseren dan bij het andere.
U vindt hier de notitie identiteit-pco-bunschoten van het bestuur.

Als school gaan wij uit van 3 kernwaarden te weten:
·          Respect –  ik heb respect voor God, mijzelf en anderen: iedereen is anders, ik sta open voor meningen van anderen;
·         Veiligheid – Ik houd rekening met anderen, ik wil te vertrouwen zijn en ik wil anderen laten stralen (Kanjerafspraken);
·         Betrokkenheid – Ik mag en wil betrokken zijn bij mijn eigen leerproces, zodat er in mijn groep goed geleerd kan worden en op het plein fijn gespeeld kan worden.
Deze basiswaarden gelden voor alle medewerkers van de school, leerlingen en ouders.

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop van de jaren vertrouwt u
uw kind ongeveer 8000 uur toe aan de zorg van leerkrachten van de basisschool.
Het team van de Van Amerongenschool realiseert zich dat heel goed.

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.
U mag als ouders van school een goede kwaliteit verwachten van het onderwijs.
Wij verwachten van ouders betrokkenheid om samen te kijken wat het beste is voor
de ontwikkeling van uw kind. Als ouders kunt u meedenken over het onderwijs en de leerkrachten
kunnen meedenken over de opvoeding. We kunnen elkaar daarin helpen en versterken,
zolang maar duidelijk is dat leerkrachten uiteindelijk beslissen over het onderwijs en ouders over de opvoeding.

Soms zal het niet gaan zoals u verwacht of loopt u tegen dingen aan.
Kom naar school en praat met de leerkracht van uw kind.
Want als u niet voor uw kind opkomt, wie dan wel? Wij nemen u serieus, want:
·     Op de Van Amerongenschool is de zorg voor kinderen de belangrijkste prioriteit;
·     Het team van de Van Amerongenschool geeft kwalitatief goed onderwijs (Waarde: Goed inspectie 2017) ;
·     We willen dit bereiken door met de ouders open en eerlijk te communiceren en
      samen af te stemmen wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind.
·    In de kwaliteitskaart cultuur (dit zijn wij) hebben we beschreven hoe we met elkaar omgaan op onze school en hoe we met elkaar de cultuur bewaken

Wat we het komende jaar met elkaar gaan doen, kunt u lezen in de visie/missie op deze website.
We kijken er naar uit om met elkaar de kinderen te laten stralen!

Het team van de Van Amerongenschool. Afbeeldingsresultaat voor stralen ster