Algemene Ledenvergadering


In verband met het coronavirus vragen wij u vriendelijk zich vooraf aan te melden als u de ALV wilt bijwonen. Dat kan door een mail te sturen naar info@vcobunschoten.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 29 juni 2020.
Klik hier voor de ALV 2020 – uitnodiging

Indien u als lid van de Vereniging op de Algemene Ledenvergadering (ALV) vragen wilt stellen over de financiën, wordt u verzocht om uw vragen vooraf schriftelijk in te dienen bij de penningmeester. Dit kan tot 3 dagen vóór de ALV. De vragen dienen uiterlijk maandag 29 juni a.s. binnen te zijn bij de penningmeester dhr. Benjamin Boelhout, Kerkepad 46, Eemdijk of bboelhout@deloitte.nl.
We hopen u te begroeten op de algemene ledenvergadering.
Met vriendelijke groeten,
Johanna van der Schuur-Vermeulen, secretaris