Poster 2019/2020


De doelen voor 2019/20120 zijn:

Jij mag er zijn!

Je wordt betrokken bij je eigen leerproces

  1. We willen een school zijn waar je wordt gezien en waar je leert met Bijbels lef de wereld in te gaan!
  2. We gaan in de kleutergroepen werken met een nieuwe lesmethode: Kleuterplein.
  3. We gaan STAAL invoeren in groep 8 en halverwege groep 3. We borgen STAAL in groep 4 t/m 7.
  4. We geven Engels in groep 0 t/m 8.
  5. Je juf/meester gaat in gesprek met je over hoe het met je gaat. Soms zitten je ouders hierbij.
  6. In alle groepen, maar ook op het plein, in de gang en gymzaal, passen we de Kanjertraining toe. We proberen de witte pet te dragen en geen benzine te geven!
  7. We gebruiken SNAPPET in groep 4 t/m 8.
  8. In alle groepen geven we EDI lessen. We gebruiken hierbij wisbordjes, ijsstokjes en coöperatieve werkvormen om jullie meer betrokken te laten zijn bij de lessen.
  9. Naast aanpak 1, 2 en 3 kan het zijn dat je RT krijgt of in de projectgroep zit.
  10. In groep 8 word je goed voorbereid op de middelbare school: ‘leren, leren’.
  11. In de klas komen regelmatig mensen kijken hoe er les wordt gegeven en wat er nog beter kan.
  12. We vormen als school, ouders en kinderen een driehoek. We werken met elkaar samen!

We kunnen niet van elk kind dezelfde ster maken, maar we willen wel elk kind laten stralen!