Schooltijden


Het plein is een kwartier voor aanvang van de ochtend- en middaglessen toegankelijk.
Wat de middaglessen betreft kan dit niet anders vanwege de tussen schoolse opvang (TSO)
die dan gebruik maakt van het plein.


Inloop

De eerste bel gaat om 10 minuten voor aanvang van de ochtend- en middaglessen.
De leerlingen mogen dan naar binnen.

De regel is: binnen is beginnen. Dus tussentijds niet meer naar buiten,
maar beginnen aan een leuke startopdracht.

De tweede bel gaat om 5 minuten voor aanvang van de ochtend- en middaglessen.
De leerlingen moeten dan naar binnen.

De leerlingen hoeven niet meer in de rij te staan en mogen vrij naar binnen lopen.
Zorg dat de kinderen op tijd aanwezig zijn, zodat op tijd met de lessen kan worden gestart.


Kleuters mogen 10 minuten voor aanvang van de lessen binnen worden gebracht via
de ingang aan de Prins Clausstraat. De kleuters kunnen 10 minuten voor het einde van
de ochtend en de middag via dezelfde ingang in de klas worden opgehaald.
Vanaf 8.30 uur zal i.v.m. de veiligheid het hek aan de Prins Clausstraat op slot gaan,
u kunt via de hoofdingang naar binnen.


Schooltijden

We werken met zogenaamde verlengde schooltijden, waardoor alle kinderen op
hetzelfde tijdstip uitgaan.

Maandag              8.30 – 12.00 uur                  13.00 – 15.15 uur

Dinsdag                8.30 – 12.00 uur                  13.00 – 15.15 uur

Woensdag            8.30 – 12.00 uur

Donderdag           8.30 – 12.00 uur                  13.00 – 15.15 uur

Vrijdag                  8.30 – 12.00 uur                  13.00 – 15.15 uur

Op vrijdagmiddag zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij.
Voor kleuters die vanaf januari instromen geldt dat ze op
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag alleen ’s morgens
naar school komen.

Te laat komen

We willen graag op tijd starten met de lessen, om de onderwijstijd zo goed mogelijk te benutten.
Protocol te laat komen PCB van Amerongen