Snappet 3.0


Vanaf dit jaar starten we in groep 4 tot en met 8 met SNAPPET

Wat is Snappet?

Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Snappet biedt de verwerkingsstof die aansluit op de bestaande lesmethoden. Daarnaast is Snappet de grootste op het gebied van adaptief werken met meer dan 1 miljoen opgaven. Leerlingen kunnen met Snappet werken aan hun eigen leerdoelen op hun eigen niveau. Leerlingen, leerkrachten én schoolbesturen zijn het eens: Snappet leidt tot verbeterd  leerresultaat, tijdwinst en beter inzicht en overzicht in de klas.
Snappet wordt aangeboden op door Snappet geleverde tablets. 
Snappet verankert de traditionele elementen van onderwijs die goed werken en versterkt die met de nieuwe mogelijkheden van techniek. Deze visie van Snappet past daarom goed bij de Van Amerongenschool! 
Snappet verbindt alle betrokkenen in het onderwijs en stelt hen in staat om het kind optimaal te volgen en te ondersteunen om zo tot een sterke verbetering van het leerresultaat van ieder kind te komen. We noemen dit Connected Learning.
Als u nog meer wilt weten over Snappet, klik dan hier!

Opbouw vakken voor het gebruik van Snappet:

Groep 4: Rekenen en technisch lezen
Groep 5: Rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen (Nieuwbegrijp XL)
Groep 6: Rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen (Nieuwsbegrijp XL), spelling 
Groep 7: Rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen (Nieuwsbegrip XL), spelling en studievaardigheden 
Groep 8: Rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen (Nieuwsbegrip XL), spelling en studievaardigheden