Sociale veiligheid


De staatssecretaris en de kinderombudsman presenteerden in
maart 2013 een plan van aanpak om pesten op school tegen te
gaan. Ze hebben wetsvoorstel sociale veiligheid gemaakt waarin
scholen onder andere verplicht werden erkende anti-pestprogramma’s
te gebruiken (per 1 augustus 2015).

Wij willen dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen bij ons op school.
Pas als jij je veilig voelt, kan je ontwikkelen en kom je tot leren.
Dat willen we bereiken door met elkaar regels en afspraken te hanteren,
zoals vastgelegd in de Kanjertraining.

Kanjertraining

* We lopen in de gang 
* Binnen is beginnen! 
* Ben ik buiten, blijf ik buiten! 
* We hebben respect voor God, onszelf en anderen 
* We vertrouwen elkaar 
* We helpen elkaar 
* We werken samen (niemand speelt de baas) 
*We hebben plezier (niemand lacht uit) 
* We doen mee (niemand doet zielig) 

Protocol social media

We vinden het ook belangrijk dat de kinderen zich online veilig voelen.
In de bovenbouw (groep 5 tot en met 8) hebben wij een computerprotocol en
een protocol Social Media.
Hoe gaan we op school met social media en de computers om?
Dit wordt aan het begin van ieder schooljaar besproken met de leerlingen en
zij zetten hun handtekening hieronder om aan te geven dat zij zich aan deze afspraken
zullen houden. Tevens wordt er vanaf groep 5 drie keer per jaar les gegeven over social media.

Protocol onacceptabel gedrag

Lees hier Protocol handelen bij onacceptabel gedrag (juni 2019)

Kinderen die zich niet aan gemaakte afspraken houden, worden hierop aangesproken.
Houden ze zich dan nog niet aan de gemaakte afspraken, dan gebruiken we daarbij
het Protocol handelen bij onacceptabel gedrag. Dit protocol geeft heel duidelijk aan hoe om te gaan
met kinderen die zich niet aan gemaakte afspraken houden.

Als leerkrachten willen wij een voorbeeld zijn van positief gedrag en
dit verwachten wij ook van ouders. Samen gaan we voor een school waar
alle kinderen zich veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.